Oddělení Projekce

Skupina projektantů se zkušenostmi v projektování i v následné realizaci staveb vytváří projekty v rozsahu VN, NN, MaR a automatizace v oborech:

 • vodohospodářství (vodárenské a kanalizační dispečinky, úpravny vod, čistírny odpadních vod, čerpací stanice, vodojemy, závlahy, vodní díla a další vodohospodářské objekty)
 • stavebnictví pozemních staveb (bytové domy, rodinné domy, průmyslové objekty, školy, veřejné osvětlení)
 • energetika (fotovoltaické elektrárny, trafostanice, rozvodny, přípojky elektro, kompenzace jalové energie, měření a analýza parametrů napájecí sítě)
 • potravinářský průmysl (mlékárenský, tukový průmysl, zpracování ovoce a zeleniny)
 • zdravotnictví (nemocnice, privátní lékařské ordinace, lékárny)
 • strojírenství a metalurgie

 • Reference

  Kompletní výpis referencí (.pdf)  Získáním autorizace ČKAIT „autorizovaný inženýr“ v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení dvěma našimi projektanty obdržela naše firma živnostenské oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě.

  Ing. Pavel Šperlich

  vedoucí projekce
  +420 725 692 128
  pavel.sperlich@elpremo.cz, projekce@elpremo.cz

  Ing. Tomáš Weiss

  projektant
  +420 587 438 826
  +420 702 291 181
  tomas.weiss@elpremo.cz

  Ing. Jan Dohnal

  projektant
  +420 587 438 824
  jan.dohnal@elpremo.cz


  Ing. Roman Žurek

  projektant
  +420 587 438 822
  +420 702 290 887
  roman.zurek@elpremo.cz

  Jan Malý

  projektant
  +420 587 438 820
  +420 702 291 009
  jan.maly@elpremo.cz